Shop Hoa Tươi Bình Dương | Điện Hoa Bình Dương | Điện Hoa Việt Nam | Hoa Tươi 1080
Shop+Hoa+T%C6%B0%C6%A1i+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng+%7C+%C4%90i%E1%BB%87n+Hoa+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng+%7C+%C4%90i%E1%BB%87n+Hoa+Vi%E1%BB%87t+Nam

Shop Hoa Tươi Bình Dương | Điện Hoa Bình Dương | Điện Hoa Việt Nam

Hoa Tươi Đẹp 019

1.152.000 VND

Mẫu yêu thích 153

936.000 VND

Mẫu yêu thích 152

1.240.000 VND

Hoa chia buồn 049

1.608.000 VND

Hoa Bó 065

1.450.000 VND

Hoa Chia Buồn 047

1.700.000 VND

Mẫu Yêu Thích 134

708.000 VND

Mẫu Yêu Thích 103

1.150.000 VND

Hoa chia buồn 046

2.364.000 VND

Giới thiệu


Shop Hoa Tươi Bình Dương | Điện Hoa Bình Dương | Điện Hoa Việt Nam | Hoa Tươi 1080

Điện hoa Bình Dương là một trong 64 chi nhánh điện hoa Việt Nam của chúng tôi. Điện hoa này sẽ được thực hiện bởi hệ thống chi nhánh tại Bình Dương theo tiêu chuẩn của Hoa Tươi 1080


Những từ khoá liên quan: Hoa tuoi,dien hoa,hoa chuc mung,hoa khai truong,hoa chia buon,hoa sinh nhat,hoa tinh yeu,

hoa cuoi,dien hoa quoc te,điện hoa quốc tế, shop hoa tuoi , shop hoa tuoi Thu Dau Mot

Tỉnh Bình Dương

Thành phố Thủ Dầu Một

Phường Phú Cường

Phường Hiệp Thành

Phường Chánh Nghĩa

Phường Phú Hòa

Phường Phú Thọ

Phường Phú Lợi

Xã Chánh Mỹ

Phường Phú Mỹ

Xã Tương Bình Hiệp

Xã Tân An

Phường Định Hòa

Phường Hiệp An

Phường Hòa Phú

Phường Phú Tân

Thị xã Thuận An

Phường An Thạnh

Phường Lái Thiêu

Phường Bình Chuẩn

Phường An Phú

Xã An Sơn

Xã Hưng Định

Phường Thuận Giao

Xã Bình Nhâm

Phường Bình Hòa

Phường Vĩnh Phú

Thị xã  Dĩ An

Phường Dĩ An

Phường Tân Bình

Phường Đông Hòa

Phường Tân Đông Hiệp

Phường  An Bình

Phường  Bình An

Phường Bình Thắng

Huyện Tân Uyên

Trị trấn Uyên Hưng

Thị trấn Tân Phước Khánh

Xã Tân Bình

Xã Vĩnh Tân

Xã Phú Chánh

Xã Tân Vĩnh Hiệp

Xã Khánh Bình

Thị trấn Thái Hòa

Xã Thạnh Phước

Xã Bạch Đằng

Xã Tân Mỹ

Xã Thường Tân

Xã Lạc An

Xã Tân Thành

Xã Tân Lập

Xã Tân Định

Xã Hội Nghĩa

Xã Bình Mỹ

Xã Hiếu Liêm

Xã Đất Cuốc

Xã Tân Hiệp

Xã Thạnh Hội

Huyện Phú Giáo

Thị trấn Phước Vĩnh

Xã An Bình

Xã An Linh

Xã Tân Hiệp

Xã Phước Sang

Xã An Long

Xã Tân Long

Xã Phước Hòa

Xã Vĩnh Hòa

Xã An Thái

Huyện Bến Cát

Thị trấn Mỹ Phước

Xã Cây Trường II

Xã Trừ Văn Thố

Xã Long Nguyên

Xã Lai Hưng

Xã Thới Hòa

Xã Chánh Phú Hòa

Xã Tân Định

Xã Hòa Lợi

Xã Phú An

Xã An Tây

Xã An Điền

Xã Hưng Hòa

Xã Tân Hưng

Xã Lai Uyên

Huyện Dầu Tiếng

Thị trấn Dầu Tiếng

Xã Minh Hòa

Xã Minh Tân

Xã Minh Thạnh

Xã Thanh An

Xã Thanh Tuyền

Xã Long Tân

Xã Long Hòa

Xã An Lập

Xã Định An

Xã Định Hiệp

Xã Định Thành


Tỉnh Bình Dương
A
Thành phố Thủ Dầu Một
66.207
I
Phường Phú Cường
5.639
II
Phường Hiệp Thành
9.418
III
Phường Chánh Nghĩa
7.344
IV
Phường Phú Hòa
8.722
V
Phường Phú Thọ
4.609
VI
Phường Phú Lợi
9.830
VII
Xã Chánh Mỹ
2.949
VIII
Phường Phú Mỹ
2.786
IX
Xã Tương Bình Hiệp
3.410
X
Xã Tân An
3.404
XI
Phường Định Hòa
3.768
XII
Phường Hiệp An
4.328
XIII
Phường Hòa Phú
(số liệu chưa tách)
XIV
Phường Phú Tân
(số liệu chưa tách)
B
Thị xã Thuận An
135.641
I
Phường An Thạnh
7.589
II
Phường Lái Thiêu
16.451
III
Phường Bình Chuẩn
17.041
IV
Phường An Phú
20.327
V
Xã An Sơn
1.599
VI
Xã Hưng Định
3.290
VII
Phường Thuận Giao
30.043
VIII
Xã Bình Nhâm
3.344
IX
Phường Bình Hòa
30.970
X
Phường Vĩnh Phú
4.987
C
Thị xã  Dĩ An
94.251
I
Phường Dĩ An
24.529
II
Phường Tân Bình
4.526
III
Phường Đông Hòa
12.174
IV
Phường Tân Đông Hiệp
21.514
V
Phường  An Bình
21.359
VI
Phường  Bình An
6.626
VII
Phường Bình Thắng
3.523
D
Huyện Tân Uyên
60.780
I
Trị trấn Uyên Hưng
4.683
II
Thị trấn Tân Phước Khánh
7.157
III
Xã Tân Bình
1.677
IV
Xã Vĩnh Tân
1.890
V
Xã Phú Chánh
2.802
VI
Xã Tân Vĩnh Hiệp
4.190
VII
Xã Khánh Bình
6.921
VIII
Thị trấn Thái Hòa
7.554
IX
Xã Thạnh Phước
2.116
X
Xã Bạch Đằng
1.492
XI
Xã Tân Mỹ
1.183
XII
Xã Thường Tân
1.149
XIII
Xã Lạc An
1.577
XIV
Xã Tân Thành
1.223
XV
Xã Tân Lập
630
XVI
Xã Tân Định
1.559
XVII
Xã Hội Nghĩa
4.667
XVIII
Xã Bình Mỹ
1.974
XIX
Xã Hiếu Liêm
518
XX
Xã Đất Cuốc
749
XXI
Xã Tân Hiệp
4.448
XXII
Xã Thạnh Hội
621
E
Huyện Phú Giáo
20.106
I
Thị trấn Phước Vĩnh
3.387
II
Xã An Bình
3.644
III
Xã An Linh
1.086
IV
Xã Tân Hiệp
1.061
V
Xã Phước Sang
824
VI
Xã An Long
564
VII
Xã Tân Long
1.680
VIII
Xã Phước Hòa
3.031
IX
Xã Vĩnh Hòa
3.087
XI
Xã An Thái
1.011
F
Huyện Bến Cát
60.888
I
Thị trấn Mỹ Phước
11.879
II
Xã Cây Trường II
1.115
III
Xã Trừ Văn Thố
1.604
IV
Xã Long Nguyên
3.046
V
Xã Lai Hưng
3.100
VI
Xã Thới Hòa
7.352
VII
Xã Chánh Phú Hòa
2.837
VIII
Xã Tân Định
6.091
IX
Xã Hòa Lợi
5.861
X
Xã Phú An
3.702
XI
Xã An Tây
4.248
 XII
Xã An Điền
3.932
XIII 
Xã Hưng Hòa
1.579
 XIV
Xã Tân Hưng
1.562
 XV
Xã Lai Uyên
2.980
G
Huyện Dầu Tiếng
28.170
I
Thị trấn Dầu Tiếng
5.077
II
Xã Minh Hòa
2.019
III
Xã Minh Tân
1.852
IV
Xã Minh Thạnh
2.129
V
Xã Thanh An
2.775
VI
Xã Thanh Tuyền
3.854
VII
Xã Long Tân
1.569
VIII
Xã Long Hòa
2.522
IX
Xã An Lập
1.775
X
Xã Định An
1.804
XI
Xã Định Hiệp
1.958
XII 
Xã Định Thành
836Hỗ trợ

Hỗ trợ 01

Hỗ trợ 02

Phía Nam

098.537.1080

Phía Bắc

0979.229.499

 
Hình ảnh khách hàng
hình ảnh

Hoa lan hồ điệp chúc mừng đối tác Nhật Bản
Chậu hoa lan hồ điệp đẹp thực hiện bới Hoa Tươi 1080


hình ảnh

Chậu Lan Hồ Điệp Tết Nguyên Đán 2016


hình ảnh

Dịch Vụ Điện Hoa Hoa Tươi Việt Nam Quốc Tế
Thiết kế hoa chúc mừng khai trương showroom nhạc cụ


hình ảnh

Tặng Hoa Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 / 10


hình ảnh

Giao lưu ra mắt bộ phim " Biết Chết Liền " - Hãng phim Lê Bảo Trung


Xem thêm
 
Lời khách hàng
Công ty chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ hoa tươi của các bạn, từ những bình hoa văn phòng hàng tuần đến hoa chúc mừng, chia buồn hay gửi hoa tới các tỉnh thành, các bạn hiểu ý khách hàng nhanh và làm rất đẹp - chắc chắn sẽ ủng hộ các bạn lâu dài
(Thuý Trúc – FPT HCM)
Vừa qua tôi có nhận được hoa của người thân từ Việt Nam gửi tặng, tôi rất thích bình hoa này, màu sắc thật sang trọng và hoa cũng tươi lâu nữa. Trong thời gian tới tôi sẽ gửi hoa về VN và tôi sẽ nhờ dịch vụ của bạn.
(Elly Trần – Texas – Hoa kỳ)
Dear hoatuoi1080.com, I just wanted to say a big thank you. I had flowers delivered to a Vietnam restaurant for my parents anniversary yesterday. Everything went perfectly. My mother was overwhelmed and very impressed with the artistic arrangment of the flowers. They were fresh and beautifully presented and she will enjoy them for days. Thank so much
(Jason Kelly- HSBC)
Mình cảm ơn Hoa Tươi 1080 rất nhiều vì đã trang trí thật ấn tượng cho đám cưới của chúng mình tại White Place ngày 22/12 vừa qua . Chúng mình nhận thấy được sự sáng tạo, cách làm chuyên nghiệp của các bạn và chắc chắn mình sẽ giới thiệu với những người thân, đồng nghiệp của mình với dịch vụ của các bạn
(Minh Hương – Thanh Tùng)
 
Tại sao chọn chúng tôi
  1. Sản phẩm luôn sáng tạo, tinh tế.
  2. Mạng lưới 63 tỉnh thành, gần 200 quốc gia.
  3. Giao hoa nhanh chóng, miễn phí nội thành.
  4. Ưu đãi chi phí tốt nhất.
  5. Đa dạng hình thức thanh toán, hoá đơn VAT.
  6. Hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp.
 
Đối tác